Adatvédelmi szabályzat

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait! A SIDEX Trade Kft. mint adatkezelő adatkezeléseit az európai egységes adatvédelmi rendeletnek (továbbiakban: GDPR) megfelelő jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Az Adatkezelő adatai

Név: SIDEX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1223 Budapest, Halk utca 23/E
Adószám: 13509224-2-43
Közösségi adószám: HU13509224
Cégjegyzékszám: 01-09-738929
Ügyvezető: Simon Ferenc

Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 424 1705
E-mail: info@sidex.hu
 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.
Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatban, a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken keressen minket bizalommal!

Az adatkezelés során alkalmazott alapelvek


Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 • A személyes adatokat csak egyértelmű, meghatározott és jogszerű célból gyűjtjük;
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • A személyes adatokat csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tároljuk;
 • Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát;

A fent felsorolt alapelveket összefoglalva: Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az Ön adatait biztonságosan és jogszerűen kezeljük.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

A következő listában összegyűjtöttünk minden adatkezelésünket. A lista tartalmazza az általunk kezelt adatok jogalapjait, céljait, kezelt adatok jellegét, az adatkezelés időtartamát és az érintettek körét.

Termék megvásárlása

 • Jogalap: Szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, a vevő megjegyzése / véleménye, számlázási cím, adószám (cég esetén), szállítási cím
 • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges tájékoztatások küldése
 • Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
 • Adatfeldolgozó: SzámlázóProgramom
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): Nem történik.

Szerszámgépes hírlevél

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: E-mail cím, vezetéknév, keresztnév, feliratkozás dátuma
 • Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzés céljából, általános kapcsolattartás
 • Az adatkezelés időtartama: Leiratkozásig vagy a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 6 hónapig
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): Nem történik.

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése

 • Jogalap: Szerződés vagy jogos érdek
 • Kezelt személyes adatok: online formon megadott kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődés tárgya;
 • Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára, ügyfélelégedettségi felmérések végzése és azok adatainak elemzése, ügyféltájékoztatás.
 • Időtartama: Az ügyfélszolgálati megkeresés beérkezésétől számított 1 év.
 • Adatfeldolgozó: Netster
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): Nem történik

Visszahívás kérése

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: Vezetéknév, keresztnév, telefonszám.
 • Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérdés megválaszolása termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban, ügyféltájékoztatás
 • Időtartama: A visszahívás kéréstől számított 1 hónap
 • Adatfeldolgozó: Netster
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): Nem történik

Adatfeldolgozók

A következő listában jelen Adatkezelési Szabályzat ‘Kezelt személyes adatok, köre, jogalapja’ fejezetben felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait gyűjtöttük össze:

Google

Facebook

 • Hirdetések és céges Facebook oldal
 • Facebook Inc
 • Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452
 • Telefonszám: +1650.6187714
 • Weboldal: www.facebook.com

SzámlázóProgramom

 • Számlázás
 • E-Szoftver Kft.
 • Székhely: 1191 Budapest, Üllői út 178.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-892102
 • Telefonszám: +36 30 342 6299
 • Weboldal: www.e-szoftver.hu

MBH Bank

 • Bankszámla szolgáltatások
 • MBH Bank Nyrt.
 • Székhely: 1056 Budapest, Váci út. 38.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-040952
 • Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 327 8600
 • Weboldal: www.mbhbank.hu

Erste Bank

 • Bankszámla szolgáltatások
 • Erste Bank Hungary Zrt.
 • Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-041054
 • Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 298 0222
 • Weboldal: www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito

Sprinter futár

 • Csomagkézbesítő szolgáltatás
 • Sprinter Futárszolgálat Kft.
 • Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-660447
 • Telefonszám: +36 1 881 2615
 • Weboldal: www.sprinter.hu

Magyar Posta Logisztika (MPL) futár

 • Csomagkézbesítő szolgáltatás
 • Magyar Posta Zrt.
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 • Telefonszám: +36 1 278 7878
 • Weboldal: www.posta.hu 

DB Schenker futár

 • Csomagkézbesítő szolgáltatás
 • Schenker Kft.
 • Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-173114
 • Telefonszám: +36 1 767 8200
 • Weboldal: www.dbschenker.com/hu-hu

Netster

 • Tárhelyszolgáltatás, webfejlesztés, technikai support
 • Netster Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
 • Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29A
 • Cégjegyzékszám: 01 09 372292
 • Telefonszám: +36 30 936 7026
 • E-mail: hello@netster.hu 

Egyéb adatkezelési kérdések

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön adatait csak a jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adatbiztonság

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. Az adatkezelések során az adatkezelés jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet illetve vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Weblapjaink minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak, így az Ön által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.

Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai és jogalapja;
 • Az érintett személyes adatok kategóriái;
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • A helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Az adatforrásokra vonatkozó információ;

Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3. Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • A népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • Vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog


Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

8. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az info@sidex.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

9. Panasztevési jog

Adatkezelési Tájékoztató rendszeres felülvizsgálata

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, e-mailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk e-mail értesítést.

Budapest, 2023. június 01.