Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF) a Sidex Trade Kft. ( továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.szerszamgeparuhaz.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.szerszamgeparuhaz.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szoláltató vagy közreműködője által történik.


SIDEX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-738929
Adószám: 13509224-2-43 1. Általános tudnivalók, a Felek szerződés létrejötte


  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.szerszamgeparuhaz.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.

  2. A Sidex Trade webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

  3. A Sidex Trade webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

  4. A szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

  5. Ügyfélszolgálat: Sidex Trade Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1224. Budapest Dózsa György út 105.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon 8.00-16.00

Telefon: + 36 1 424-1705

Fax: + 36 1 424-1704

Internet cím: www.szerszamgeparuhaz.hu

E-mail: info@sidex.hu


 1. Regisztráció


  1. A Főoldalon található Fiókom menüpont alatt található regisztrációs fülre kattintva lehet kitölteni az adatlapot és kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy személyes adatok sablonból illetve a szállítási adatok kitöltésével a regisztráció érvényesítésére. Jelszó megadása után egy visszaigazoló e-mailt küld a rendszer az Ügyfél számára. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

  2. A szolgáltató az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.


 1. Megrendelés


  1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítást tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségeit az 1.5 pontban találja.

  2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

  3. A weboldalról megrendelhető termékek árai változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánosan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

  5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató az Ügyfél által hibásan megadott adatok miatti késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A megrendelés feladására a Sidex Trade Kft webáruházában a kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékre kattint majd a kosárba megnevezésre. A kosár tartalmának módosítására a piros x gombbal van lehetőség. A következő oldalon megjelenik a fizetés ahol a számlázási, szállítási és személyes adatok megadásával és végül fizetési mód kiválasztásával lehet véglegesíteni a rendelést.

  6. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának ( megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton ( e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyibe e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


 1. Szállítási és fizetési feltételek

  1. A megrendelt és házhoz szállítani kért árunak a fuvardíját az ügyfél viseli oly módon , hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

  2. A megrendelt terméket- az Ügyfél előzetes jelzés alapján- személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 1224. Budapest, Dózsa György út 105.

  3. A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.


 1. Garancia, szavatosság


  1. Termékeinkre vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást ( garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

  2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától ( az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

  3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére, Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréből minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

  4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását ha a javítás vagy csere nem lehetséges, vagy  a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt az elállásnak nincs helye.

  5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét  Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  6. A jótállás kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek biztosítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.


6. Jogérvényesítési lehetőségek


  1. Vásárlói ügyfélszolgálat ( Vevőszolgálat)

Cím: 1224. Budapest Dózsa György út 105.

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 8-16ig

Telefonszám: + 36 1 424-1705

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 8-16 óráig

Fax: + 36 1 424-1704

E-mail: www.szerszamgeparuhaz.hu